Πρόγραμμα μαθημάτων Δρ.Shafieyv Vusal

 
 

6 /05

Παρασκευή

16:00-19:00

Τεχνολογίες μεταφοράς   μέσω αγωγών  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

(Oil and Gas Technologies of  pipeline transportation crude  oil and natural gas)

(θ) (7ο )

Δρ.Shafieyv Vusal

19:00-22:00

Τεχνολογίες μεταφοράς   μέσω αγωγών  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

(Oil and Gas Technologies of  pipeline transportation crude  oil and natural gas)

(θ) (8ο )

Δρ.Shafieyv Vusal

7/05

Σάββατο

09:00-12:00

Τεχνολογίες μεταφοράς   μέσω αγωγών  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

(Oil and Gas Technologies of  pipeline transportation crude  oil and natural gas)

Δρ.Shafieyv Vusal (θ) (9ο )

12:00-15:00

Τεχνολογίες μεταφοράς   μέσω αγωγών  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

(Oil and Gas Technologies of  pipeline transportation crude  oil and natural gas)

 Δρ.Shafieyv Vusal (θ) (10ο )

8/05

Κυριακή

09:00-12:00

Τεχνολογίες μεταφοράς   μέσω αγωγών  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

(Oil and Gas Technologies of  pipeline transportation crude  oil and natural gas)

Δρ.Shafieyv Vusal (θ) (11ο )

12:00-15:00

Τεχνολογίες μεταφοράς   μέσω αγωγών  αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου 

(Oil and Gas Technologies of  pipeline transportation crude  oil and natural gas)

 Δρ.Shafieyv Vusal (θ) (12ο )