ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (TAP ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ και στην ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μελέτη του ΙΟΒΕ για τι επιπτώσεις του ΤΑΡ στην ΕΛΛΑΔΑ και ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

(μεταφορτώστε το αρχείο από εδώ)