Προσοχή με τις καταθέσεις διδάκτρων

Η κατάθεση διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει ώς αιτιολογία να φαίνεται το Ονοματεπώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή για τον οποία γίνεται η κατάθεση  (προσοχή όχι του καταθέτη )και ο κωδικός του έργου.

Για το μεταπτυχιακό με τίτλο  "Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου" ο κωδικός του έργου είναι 80092 και το IBAN τραπεζικού λογαριασμού GR03 0110 3770 0000 3770 0191 945 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ